motor německy pohled ostrůvek pohled přední
pohled elektrárna česky Vodní elektrárna královského města Písku english
elektrarna elektrarna elektrarna elektrarna elektrarna

Půjčovna kol Elektrárna Písek Půjčovna kol Elektrárna Písek Půjčovna kol Elektrárna Písek

Ceník úschovny:


Běžné příruční zavazadlo do hmotnosti 15 Kg: (tašky, batohy apod.)
30,- Kč za každý započatý den

Ostatní předměty: (jízdní kola, zavazadla nad 15 Kg apod.)
50,- Kč za každý započatý den


Předání předmětů do úschovny:

Do úschovny přijímáme snadno přenosné předměty, které nemohou poranit, znečistit, nebo způsobit škodu osobám či zařízení, nebo poškodit jiné uschované předměty. Podle kapacity přijímáme do úschovy také jízdní kola, dětské kočárky apod.

V případě naplnění kapacity úschovny, nebo pokud to nebude technicky možné, je náš zaměstnanec oprávněn odmítnout přijetí dalšího předmětu do úschovy.

Dokladem o převzetí předmětu do úschovny je vystavený Úschovní lístek. Ukladatel je povinen se přesvědčit při přebírání Úschovního lístku o správnosti v něm uvedených údajů. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel. Ukladatel ve vlastním zájmu Úschovní lístek chrání před poškozením nebo ztrátou.

Výdej uschovaných předmětů:

Zaměstnanec vydá ukladateli uschovaný předmět po předložení Úschovního lístku a po zaplacení úschovného za celou dobu úschovy. Vydávající zaměstnanec není povinen zkoumat, zda osoba, která předkládá Úschovní lístek, je oprávněna k odebrání uschovaného předmětu.

Úschovní doba:

U nás si můžete uschovat své zavazadlo či jiný předmět po dobu maximálně jednoho roku od jeho uložení. Po uplynutí této úschovní doby mohou být neodebrané uschované předměty odeslány na náklady uschovatele na adresu uvedenou na Úschovním lístku.

Pokud se stane, že uložený předmět vykazuje znaky vedoucí k domněnce, že jeho obsah podléhá zkáze, může být po uplynutí 48 hodin jeho obsah (či část obsahu) podléhající zkáze na náklady uschovatele zlikvidován.

Nahoru